tren
Boyner Grup
Home Projelerimiz Fırsat Eşitliği

Boyner Grup olarak fırsat eşitliğini İşyerinde Demokrasi meselesi olarak ele aldık ve bu hedefle işe alım sürecinden, ücret, terfi, atama gibi pek çok konuda  hiç kimseye herhangi bir ayrımcılık yapılmamasını çalışma ilkelerimizde açıkça tanımladık.

Boyner Grubu’nda, işe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunarız.

Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya da aidiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz.

Great Place to Work – Türkiye’nin En İyi İşverenleri anketinde sorulara Boyner Grup çalışanlarının verdiği yanıtlar:

“İşim benim için özel bir anlam taşımaktadır ve sadece “iş” değildir.” – Kesinlikle katılıyorum diyen %87.

 “Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum.” Kesinlikle katılıyorum diyen %93.

 “Çalışanlara, cinsiyetleri, cinsel tercihleri, milliyetleri ve etnik kökenleri, engelli olup olmamalarına bakılmaksızın adil davranılır.” Kesinlikle katılıyorum diyen %95.

 “Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum.” Kesinlikle katılıyorum diyen %96.

Boyner Grup’ta kadın çalışan oranımız %48, üst yönetimde kadın temsil oranımız ise %47,9.

İşte Eşitlik Platformu’nu Destekliyoruz!

Boyner Grup, Avrupa Komisyonu’nda Fırsat Eşitliği Konusunda İyi Örnek Oldu!

Birleşmiş Milletler’den Liderlik Ödülü!

 

Cevapla